The future of architecture is revism revit

Architecture is an expression of values

Architectuur gaat niet alleen over het creëren van waarde in onroerend goed. Er moet ook rekening worden gehouden met de kwaliteit van de woonervaring! Architectuur gaat uit van een sensitieve benadering om steden te bouwen, levens en functies een plaats te geven en culturen te vertalen.

Revism stelt een allesoverheersende prioriteit voor zich in: inspelen op de behoeften en wensen van mensen.

 • Het verzamelen van de gegevens die nodig zijn voor het ontwerp;
 • Bezoek op de Bouwplaats;
 • De studie van de behoeften van de Bouwheer;
 • Relevante overlegmomenten met de bouwheer;
 • Het adviesvragen bij de gemeente.

De beginfase van bouwplaatsen veronderstelt de ontwikkeling van een ideologisch kader, prototype, breadboard-model, dat je nodig hebt voor definitieve creatie van gebouwen volgens bouwnormen en -regels. Het project is een kans om de stappen van de aannemers en de kwaliteit van een eindresultaat te beheersen.

Projectplanning omvat verschillende stadia (formulering van het concept, suggesties, analyse, project, goedkeuring, onderzoek, enz.) en heeft een structuur (activiteitsnormen, modellen van objecten, methodologie en andere). Projectrealisatie is niet van toepassing op de fase van modellering.

 • Het nazicht van de opmetingen van de bestaande situatie; 
 • De tekening van de bestaande toestand; 
 • Het maken van de architecturale schetsen – maximaal 2 voor eenzelfde Bouwproject; 
 • Relevante overlegmomenten met de bouwheer; 
 •  Het adviesvragen bij de gemeente.

Revism biedt meer dan enkel hulp bij vergunningen

Het opmaken van het administratief dossier om de Omgevingsvergunning aan te vragen en de opvolging ervan; Slechts één indiening is standaard opgenomen in de opdracht van de Architect.

Het opvolgen van de coördinator‐ontwerp inzake veiligheid en gezondheidsbescherming op de werf evenals op de verslaggever voor de EnergiePrestatieBeoordeling (EPB) en het Ventilatieprestatieverslag; 

Uitvoeringsfase, Toezicht en Meerjaren Onderhouds Planning voor blijvend resultaat

De opmaak van het uitvoeringsdossier voor de ruwbouw wind‐ en waterdicht, voor de afwerkingswerken die een oplossing van een constructieprobleem met zich meebrengen en voor de renovatie – of afwerkingswerken die de stabiliteit van het gebouw wijzigen, na het bekomen van de Omgevingsvergunning en volgens de erin opgelegde voorwaarden en conform aan de normering. 

Het adviseren over de noodzaak en keuze van studies inzake stabiliteit. De opdracht van de Architect is beperkt tot de overeenstemming van de technische studies met het Architectuurontwerp, en de integratie ervan. 

 • Uitwerken van detailplannen ten behoeve van de aannemers; 
 • De opvolging van de EPB‐verslaggeving en andere aanbevelingen; 
 • De coördinatie van stabiliteitsstudies, indien van toepassing; 
 • De controle op de uitvoering der werken met verslag (maximaal aantal werfcontroles inbegrepen: 3
 • De bijstand bij de voorlopige en definitieve oplevering, 
 • Het leveren van de As‐Built plannen

Uitvoerende architectuur

Opstellen van het lastenboek voor de gesloten ruwbouwloten: afbraak, graafwerken, metsel‐, staal‐ en betonwerken, buitenschrijnwerken, dakwerken, isolatie, gevelafwerking, balustrades…; 

 • De opmaak van de meetstaten ten behoeve van de aannemers; 
 • Offerteaanvragen; 
 • Het nazicht en vergelijking van de ontvangen offertes; 
 • De onderhandeling met de aannemers; 
 • Bijstand bij de keuze van aannemer(s) en de aanbesteding vanuit het oogmerk van technische bekwaamheid, waarborgen en woningbouwwetgeving; 
 • Relevante overlegmomenten met de bouwheer en met de aannemers.