Building Information Model is simple transparent efficient custom .

De nieuwe fase van bouwkunde

behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia.

Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia.

Geschiedenis

2007-2022
Building Information Model
1986 - 2007
Building Description System GLIDE, RUCAPS, Sonata, Reflex
1968 - 1986
ArchiCAD

Building Information Model

Onder BIM verstaat men doorgaans Building Information Modelling (d.i. het maken van digitale bouwmodellen) of Building Information Model (het bouw­informatiemodel). Het gaat hier om een digitaal model, dat een virtuele weergave van het bouwwerk vormt, waarbij geometrie en informatie aan elkaar gekoppeld worden. Zo is het opgebouwd uit verschillende objecten, zoals een raam, een dak en een muur, met bijbehorende informatie zoals hun technische eigenschappen en relaties met andere objecten.

Naast de twee voornoemde betekenissen wordt de afkorting BIM alsmaar vaker gebruikt in de zin van Building Information Management, met andere woorden het beheren en uitwisselen van deze informatie.

Meer dan een doel

BIM wordt gezien als een manier om projecten in goede banen te leiden (door te anticiperen op problemen die men vaak tegenkomt bij de uitvoering), waarbij een betere informatie-uitwisseling centraal staat. BIM is dus géén doel op zich, maar een efficiënte en collaboratieve werkmethode die het engagement van alle actoren vergt.

Try not to become a man of success, but rather try to become a man of value.

Een van de grootste voordelen van BIM in de bouw is het vergemakkelijken van, anticiperen op en visualiseren van het project in al zijn fasen: vanaf de eerste conceptie, in de ontwerpstudies, op de bouwplaats, tot het onderhoud ervan. 

Try not to become a man of success, but rather try to become a man of value.

Dankzij de erkende deskundigheid van haar teams kan Revism haar klanten helpen bij de invoering van dit proces, door hen toegang te geven tot het virtuele bezoek, door samen met hen de BIM-doelstellingen te definiëren die nuttig zijn in hun projecten, en door alle betrokkenen bij de toekomstige ontwikkelingen te begeleiden om deze doelstellingen te bereiken, en door een optimale BIM-opvolging aan te bieden.