Groene school

Project omschrijving

De Groene school Neerpede in Anderlecht is een nieuwbouw met een bestaande voorgevel. Een opvallend ontwerp van OSK-AR architecten.

Het bestaande schoolgebouw verkeerde in een bouwvallige staat en was dringend aan vernieuwing toe. Het schoolgebouw werd verdubbeld in capaciteit en bevat nu 18 klaslokalen, een sportzaal, een refter en administratieve lokalen.

De voorgevel van het bestaande gebouw werd behouden, een uitdrukkelijke eis van de stedenbouwkundige dienst. Het achterliggende gedeelte werd afgebroken en vervangen door een grotere nieuwbouw die op dezelfde plaats werd voorzien.

Gebruikte software

- AutoCAD

Locatie : Anderlecht

OSK-AR Architecten